Veeam Windows Agent standalone

Veeam Windows Agent standalone

Mocht je binnen Veeam Backup and Replication een Windows Agent willen toevoegen die geen onderdeel is van het domein en zonder gebruik van het ‘administrator’ account, lees dan verder.

Het is namelijk nodig om de ADMIN$ share beschikbaar te maken voor andere accounts dan de built-in administrator.
Standaard krijg je een ‘access denied’ melding vanwege UAC. Je kan de agent dan niet remote installeren.

Open de Registry Editor

Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Voeg een nieuwe ‘DWORD (32-bit)’ waarde toe. Geef deze de naam LocalAccountTokenFilterPolicy 

Ze de waarde op 1

En dat is het alweer! Hiermee kan je niet-standaard local admin accounts gebruiken voor je backup agent, reboot is niet vereist. Vergeet uiteraard je evt. firewall rules niet anders heeft bovenstaande geen zin.