NodeMCU Blink + HTTP

NodeMCU Blink + HTTP

Zo simpel en eigenlijk toch best wel gaaf!

Een NodeMCU verbonden aan je wifi en via de browser een led aan/uit zetten. Het mooie is, het kan allemaal standaard al.

Benodigdheden

 • LED, kleur naar keuze

Sketch

Neem onderstaande sketch over. Ik zal je voor dit simpele voorbeeld niet ophouden met uitleg van de inhoudelijke code, wel van belang is de pin. De LED zit op GPIO13, op de Node MCU is dat D7.

Vergeet niet je wifinaam en wachtwoord aan te passen op regel 3 en 4 (hoofdletter gevoelig).

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "NetwerkNaam";
const char* password = "Wachtwoord";
 
int ledPin = 13; // GPIO13 (idem aan D7)
WiFiServer server(80);
 
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 // Connect to WiFi network
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 
 // Start the server
 server.begin();
 Serial.println("Server started");
 
 // Print the IP address
 Serial.print("Use this URL to connect: ");
 Serial.print("http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("/");
 
}
 
void loop() {
 // Check if a client has connected
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
  return;
 }
 
 // Wait until the client sends some data
 Serial.println("new client");
 while(!client.available()){
  delay(1);
 }
 
 // Read the first line of the request
 String request = client.readStringUntil('\r');
 Serial.println(request);
 client.flush();
 
 // Match the request
 
 int value = LOW;
 if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  value = HIGH;
 }
 if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  value = LOW;
 }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
 // Return the response
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println(""); // do not forget this one
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
 
 client.print("Led pin is now: ");
 
 if(value == HIGH) {
  client.print("On");
 } else {
  client.print("Off");
 }
 client.println("<br><br>");
 client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button>Turn On </button></a>");
 client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button>Turn Off </button></a><br />"); 
 client.println("</html>");
 
 delay(1);
 Serial.println("Client disonnected");
 Serial.println("");
 
}

Upload de sketch (kan even duren – zie ook de voortgang in het rood) en open direct hierna de Seriële Monitor.

Hier kan je zien of de NodeMCU verbonden is, welk ip-adres hij heeft gekregen en wat de status van je LED is.

Open de URL in je browser om de LED te beïnvloeden, cool hè!?