Praktische VMware ESXi en vCenter commando’s voor de CLI

Praktische VMware ESXi en vCenter commando’s voor de CLI

Onderstaande commando’s werken/zijn getest op ESXi 7/8. Schakel uiteraard wel eerst SSH en Shell in en verbind daarna met de root user.

Tip

Tip, ook al is het je homelab. Noteer de aanpassingen ergens, desnoods even als note in je password manager. Je zoekt je een ongeluk als je ip-adressen of subnetten aanpast het niet werkt (been there, done that).

Tip, ook al is het je homelab. Noteer de aanpassingen ergens, desnoods even als note in je password manager. Je zoekt je een ongeluk als je ip-adressen of subnetten aanpast het niet werkt (been there, done that).

Basiscommando’s die gewoon beschikbaar zijn en van pas kunnen komen

  • ping
  • traceroute
  • vi
  • wget
  • cat
  • grep

Statische routes tonen

esxcli network ip route ipv4 list

Statische route toevoegen

esxcli network ip route ipv4/ipv6 add --gateway IPv4_address_of_router --network IPv4_address

Bijvoorbeeld, om een route naar het /24 (255.255.255.0) netwerk 192.168.100.0 te verbinden via 192.168.0.1, voer je het volgende commando uit:

esxcli network ip route ipv4 add --gateway 192.168.0.1 --network 192.168.100.0/24

Statische routes verwijderen

esxcli network ip route ipv4 remove -n network_ip/mask -g gateway_ip

Stel je wil de route naar 192.168.100.0/24 verwijderen (gateway 192.168.0.1) voer je dit commando uit:

esxcli network ip route ipv4 remove -n 192.168.100.0/24 -g 192.168.0.1

Lokale hosts (DNS) file aanpassen (ook op vCenter)

Soms is het niet anders wil je hard een DNS naam kunnen resolven zonder DNS afhankelijkheid. In dat geval kan je net als onder Windows en Linux de lokale hostfile editen. Voor de mensen die de simpele editor ‘vi’ niet kennen, je gebruikt <insert> om te ‘schrijven’ en <esc> gevolgd door “:wq” om er weer uit te gaan en op te slaan.

vi /etc/hosts